Hoppa till innehåll
Miljö & kvalité berör oss både på kort och lång sikt!

Miljö & kvalité

Miljö & kvalité berör oss både på kort och lång sikt!

Vi jobbar aktivt med att ständigt höja kvalité för våra kunder i samtliga uppdrag samt att ta ansvar för miljön är en given del i vårt hållbarhetsarbete. Kvalitetssäkring av uppdragen utgör en viktig del av vårt arbete, då vår förmåga att genomföra bra uppdrag till våra kunder är avgörande för vår verksamhet. Hög kvalitet på det arbete som utförs säkerställs genom återkommande underleverantörsbedömningar och kontroll av deras certifieringar / ackrediteringar. Vår projektledares breda erfarenhet är en garanti till att en hög kvalité levereras till kund.

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vår viktigaste miljöaspekt är den kunskap vi har om miljöfrågor i vårt uppdrag och den potentiella nyttan vi kan ge våra kunder om vi minskar deras miljöpåverkan.

En god arbetsmiljö är viktig för oss inom StålX och vårt mål är att personalen trivs och känner arbetsglädje. Vi tillser att säkerheten är hög och vi förebygger skada och ohälsa hos våra anställda,

Uppdragsledaren ansvarar för att vårt miljö, kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem följs i projekt.

För oss är det viktigt att leverera kvalité därför är våra samarbetspartners nog utvalda. StålX kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. De produkter och tjänster som vi erbjuder, uppfyller dina och samhällets miljökrav. De utvecklas fortlöpande för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.