Hoppa till innehåll

Pelare – PXA

StålX pelarsystem PXA är ett patentsökt pelarsystem som möjliggör montage av pelare utan svetsning genom att en bult monteras invändigt i pelaren.

Några av de största fördelarna är

 • Enkelt montage med bult + brickor tillsammans med pelare från StålX.
 • Pelaren behöver ej svetsas på plats som medför lägre kostnader.
 • Då det ej svetsas vid montage behövs ej ”Heta arbeten” på arbetsplatsen.
 • Med en mutter under anfangsplåten så är det inget som sticker upp ur bjälklaget, är en olycksrisk när det sticker upp gängstänger ur bjälklaget som är svåra att se. PXA pelarsystem eliminerar riskerna.
 • God draghållfasthet utan väsentlig påverkan på bjälklaget.
 • Möjligheten att justera anfangsplåtens höjd.
 • Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXA även att konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början.
 • StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en god ekonomi i ert projekt.
STålX Pelarsystem PXA
Enkelt montage med bult + brickor tillsammans med pelare från StålX.

Pelaren behöver ej svetsas på plats som medför lägre kostnader.

Då det ej svetsas vid montage behövs ej ”Heta arbeten” på arbetsplatsen.

Med en mutter under anfangsplåten så är det inget som sticker upp ur bjälklaget, är en olycksrisk när det sticker upp gängstänger ur bjälklaget som är svåra att se. PXA pelarsystem eliminerar riskerna.

God draghållfasthet utan väsentlig påverkan på bjälklaget.

Möjligheten att justera anfangsplåtens höjd.

Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXA även att konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början.

StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en god ekonomi i ert projekt.

Pelare – PXB

StålX pelarsystem PXB är ett patentsökt pelarsystem som möjliggör montage av pelare utan svetsning genom att en Bricka gjuts in invändigt i pelaren.

Några av de största fördelarna är

 • Enkelt montage med brickor tillsammans med pelare från StålX.
 • Pelaren behöver ej svetsas på plats som medför lägre kostnader.
 • Då det ej svetsas vid montage behövs ej ”Heta arbeten” på arbetsplatsen.
 • Med en mutter under anfangsplåten så är det inget som sticker upp ur bjälklaget, är en olycksrisk när det sticker upp gängstänger ur bjälklaget som är svåra att se. PXA pelarsystem eliminerar riskerna.
 • God draghållfasthet utan väsentlig påverkan på bjälklaget.
 • Möjligheten att justera anfangsplåtens höjd.
 • Har en större justerbarhet mot PXA då hålet i fotplåten kan vara större.
 • Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXA även att konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början.
 • StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en god ekonomi i ert projekt.
STålX Pelarsystem PXB

Pelare – PXC

StålX pelarsystem PXC är ett patentsökt pelarsystem som möjliggör montage av pelare utan svetsning genom att en bult monteras invändigt i pelaren. Systemet används framför allt i platsbyggda konstauktioner.
Några av de största fördelarna är:

 • Enkelt montage med bult + brickor tillsammans med pelare från StålX.
 • Pelaren behöver ej svetsas på plats som med för lägre kostnader.
 • Då det ej förekommer svetsning så är det inga heta arbeten på arbetsplatsen.
 • Med en mutter under anfangsplåten så är det inget som sticker upp ur bjälklaget. Är en olycksrisk när det sticker upp gängstänger ur bjälklaget som är svåra att se, tillbud & olyckor är inte ovanligt.
 • Stängerna som är svetsade mellan topplåt och anfangsplåten tar en stor del av lasten som ej då går ut i bjälklaget.
 • Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är på bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXC även om konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början med små insatser av konstruktören.
 • StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en bra ekonomi i ert projekt.
Pelare - PXC

StålX pelarsystem PXC är ett patentsökt pelarsystem som möjliggör montage av pelare utan svetsning genom att en bult monteras invändigt i pelaren. Systemet används framför allt i platsbyggda konstauktioner.
Några av de största fördelarna är:

Enkelt montage med bult + brickor tillsammans med pelare från StålX.

Pelaren behöver ej svetsas på plats som med för lägre kostnader.

Då det ej förekommer svetsning så är det inga heta arbeten på arbetsplatsen.

Med en mutter under anfangsplåten så är det inget som sticker upp ur bjälklaget. Är en olycksrisk när det sticker upp gängstänger ur bjälklaget som är svåra att se, tillbud & olyckor är inte ovanligt.

Stängerna som är svetsade mellan topplåt och anfangsplåten tar en stor del av lasten som ej då går ut i bjälklaget.

Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är på bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXC även om konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början med små insatser av konstruktören.

StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en bra ekonomi i ert projekt.

Pelare – PXD

StålX pelarsystem PXD är ett patentsökt pelarsystem som möjliggör montage av pelare utan svetsning genom att en Bricka gjuts in invändigt i pelaren. Systemet används framför allt i platsbyggda konstauktioner.
Några av de största fördelarna är
:

 • Enkelt montage med brickor tillsammans med pelare från StålX.
 • Pelaren behöver ej svetsas på plats som med för lägre kostnader.
 • Då det ej förekommer svetsning så är det inga heta arbeten på arbetsplatsen.
 • Med en mutter under anfangsplåten så är det inget som sticker upp ur bjälklaget. Är en olycksrisk när det sticker upp gängstänger ur bjälklaget som är svåra att se, tillbud & olyckor är inte ovanligt.
 • Stängerna som är svetsade mellan topplåt och anfangsplåten tar en stor del av lasten som ej då går ut i bjälklaget.
 • Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är på bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXD även om konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början med små insatser av konstruktören.
 • StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en bra ekonomi i ert projekt.

Pelare – PXE

StålX pelarsystem PXE är pelarsystem som används på byggnader med max 4 våningsplan och det ej finns krav på vertikalt dragband.
Några av de största fördelarna är
:

 • Enkelt montage med pelare från StålX.
 • Pelaren kan tillverkas i utförandet både med fotplåt & utan fotplåt.
 • Pelaren behöver ej svetsas på plats som med för lägre kostnader.
 • Då det ej förekommer svetsning så är det inga heta arbeten på arbetsplatsen.
 • Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är på bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXE även om konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början med små insatser av konstruktören.
 • StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en bra ekonomi i ert projekt.
StålX pelarsystem PXE är pelarsystem som används på byggnader med max 4 våningsplan och det ej finns krav på vertikalt dragband.
Några av de största fördelarna är:

• Enkelt montage med pelare från StålX.
• Pelaren kan tillverkas i utförandet både med fotplåt & utan fotplåt.
• Pelaren behöver ej svetsas på plats som med för lägre kostnader.
• Då det ej förekommer svetsning så är det inga heta arbeten på arbetsplatsen.
• Är applicerbart på det flesta pelarlösningar som redan är på bygghandling. Detta innebär att det går att tillverka enligt PXE även om konstruktören inte har med det i bygghandlingarna från början med små insatser av konstruktören.
• StålX har många års erfarenhet av olika pelarsystem och en industriell tillverkning av pelarna som ger en bra ekonomi i ert projekt.

Välkommen att kontakta oss vid förfrågan!